PROJEKTY

26.05.2018r. Tomaszów Mazowiecki

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie rozeznania rynku

Centrum Szkoleniowe i Finansowe
„PERFEKT” Paweł Przybylski
będący Partnerem Projektu „Fabryka szans 2”
nr RPLD.09.01.01-10-B022/17
realizowanego przez
EURO CONSULTING Wioletta Żybort
zaprasza do złożenia oferty na

PRZEPROWADZENIE TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

27.02.2018r. Tomaszów Mazowiecki

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie rozeznania rynku

Centrum Szkoleniowe i Finansowe
„PERFEKT” Paweł Przybylski
będący Partnerem Projektu „Fabryka szans 2”
nr RPLD.09.01.01-10-B022/17
realizowanego przez
EURO CONSULTING Wioletta Żybort
zaprasza do złożenia oferty na

PRZEPROWADZENIE TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH