POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies, czy innych technologii  na stronie internetowej. Akceptacja poniższych zasad następuje poprzez korzystanie ze strony internetowej.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Centrum Szkoleniowe i Finansowe PERFEKT Sp. Z O.O. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego 38 lok.5, nr NIP 773 248 93 17, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do bazy przedsiębiorców pod numerem 0000774089
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://perfekt.tm.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników, określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, np.: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania.
 5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 6. Formularz – określone miejsce na stronie internetowej pozwalającej na wprowadzenie danych Użytkownika w celu złożenia zapytania, zamówienia, zgody na newsletter, kontaktu z Użytkownikiem poprzez email czy telefo

§2
Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe i Finansowe PERFEKT Sp. Z O.O.
 2. Administrator Danych Osobowych nie podlega obowiązkowi powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Samodzielnie wykonuje jego zadania, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik może przekazać swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy na stronie internetowej, takiego jak formularz kontaktowy.
 4. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwi uzyskanie celu, w jakim zostały one podane.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o oferowanych usługach, kontakcie z Użytkownikiem, przyjęcia zamówienia, kontaktem telefonicznym na podstawie wyrażonej zgody.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Administrator respektuje prawa Użytkownika, którego dane dotyczą, w szczególności prawa dostępu do danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 8. Administrator stosuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO, w szczególności w art. 5 RODO.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a) nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona.
  b) IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław – w celu wystawiania faktur
  c) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google wraz z usługą poczty mailowej.
 10. Administrator powierza dane osobowe tylko tym podmiotom, które gwarantują zastosowanie środków organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w przepisach prawa.

§3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, a zbierane informacje dotyczą tylko zawartości plików cookies
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony i jej ulepszania pod względem zawartości, struktury czy wyglądu.
 3. Podczas pierwszej wizyty na Stronie Użytkownik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zamknięcie informacji i dalsze korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie przez Użytkownika ze Strony, jak i innych stron, które stosują cookies, może być utrudnione.
 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4
Wykorzystywanie innych technologii 

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje inne dostępne technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony.
 2. W celu zarządzania reklamami na Facebooku Strona wykorzystuje piksel konwersji Facebooka. Jest to narzędzie analityczne a zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.
 3. W celu dokładnej analizy statystyk Strony wykorzystywany jest kod Google Analytics. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie zbiera i nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, które umożliwiłyby jego identyfikację.
 4. Na Stronie umieszczone zostały wtyczki kierujące do social mediów tj. Facebook, Instagram, które pozwalają na przekierowanie Użytkownika na daną stronę serwisu społecznościowego. Od tego momentu dane osobowe przetwarzane będą przez administratora portalu społecznościowego, na co Administrator nie ma już wpływu.
 5. Administrator może umieszczać na Stronie treści z innych stron internetowych należących do innych podmiotów, tj, YouTube czy Vimeo. Wspomniane serwisy mogą zbierać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. 

§5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 §6
Postanowienia końcowe 

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies Użytkownik powinien kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@perfekt.tm.pl.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, podyktowaną np. zmianą obowiązującego prawa, czy zmianą rozwoju technologii internetowej, czy zmianą oferowanych usług, które mogą taką zmianę wymuszać poprzez korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Użytkownik strony powinien zaznajomić się z aktualną Polityką Prywatności.
 3. Data aktualizacji Polityki Prywatności: 21.04.2020r.